RadioClub TWS

BIPT Nieuws

                         Hier een overzicht van het Bandplan voor ON3 vergunning

 

Vandaag is het besluit van de raad van BIPT betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateur gepubliceerd.
Hierbij zijn grotendeels de wijzigingen voorgesteld door de UBA opgenomen, met een bijkomende uitbreiding voor de ON3's in het CW bereik.
In grote lijnen zijn er volgende wijzigingen:

Voor de houders van een HAREC vergunning:
  • Verhoging van het zendvermogen naar 200W (was 150W) en 1500W (was 1000W) mits melding
  • Uitbreiding van het 4m segement met het bereik 70,3-70,4MHz met 10W

Voor de houders van een ON2 vergunning:
  • Verhoging van het zendvermogen naar 50W (was 10W)

Voor de houders van een ON3 vergunning:
  • Verhoging van het zendevermogen naar 50W (was 10W)
  • Beperking van de toegestane frequentiebereiken:
80m: 3500-3700kHz
40m: 7000-7100kHz
30m: 10110-10150kHz
20m: 14000-14085kHz en 14250-14350kHz
17m: 18080-18168kHz
15m: 21040-21100kHz en 21320-21450kHz
12m: 24900-24990kHz
10m: 28040-29700kHz
6m: 50125-52000kHz
2m: 144000-146000kHz
70cm: 430000-440000kHz

Het volledig besluit, waarin je ook de motivatie van BIPT kan lezen, vind je in bijlage.

De Raad van het BIPT beslist om de houders van een radioamateurvergunning toe te staan om

de frequentiebanden in de bijlage bij dit besluit te gebruiken met de vermelde vermogens en

transmissiemodi.

Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie op de website van het BIPT. ( 4 mei 2012)

 

 

 

Bandplan Hamradio Harec vergunning

            Hier een overzicht van het Bandplan

 

0,136 MHz - 2200 meter - BANDPLAN
Freq. (kHz)Max. BandbreedteSoort uitzending
135.7 - 136.0200 HzCW, station tests, QRSS
136.0 - 137.4200 HzCW
137.4 - 137.6200 HzMGM, behalve CW
173.9 - 137.8200 HzCW, QRSS activiteitscentrum 137.7 kHz
Voor de langegolfband is geen strak gedefinieerd bandplan opgesteld. Hierboven is de globale indeling weergegeven
500 kHz - 600 meter - BANDPLAN
Freq. (kHz)Max. BandbreedteSoort uitzending

501,000

504,000

100 Hz

In de gehele band maximaal 5 watt EIRP

Vergunningen zijn verleend van 1-1-2010 tot 31-12-2010

1,8 MHz - 160 meter - BANDPLAN
1.810 - 1.838200 HzCW, QRP activiteitscentrum 1.863 MHz
1.838 - 1.840500 HzSmalbandmodes
1.840 - 1.8432700 HzAlle modes - MGM
1.843 - 2.0002700 HzAlle modes
De toewiijzing in deze band verschilt per land. De maximale band loopt van 1,8000 - 1,880 MHz
3,5 MHz - 80 meter - BANDPLAN
3.500 - 3.510200 HzCW, voorrang aan intercontinentale verbindingen
3.510 - 3.560200 HzCW, aanbevolen contestsegments,
QRP activiteitscentrum 3.555 MHz
3.560 - 3.580200 HzCW, QRP activiteitscentrum 3.560 MHz
3.580 - 3.590500 HzSmalbandmodes - MGM
3.590 - 3.600500 HzSmalbandmodes - MGM, automatische (onbemande) data stations
3.600 - 3.6202700 HzAlle modes - MGM, automatische (onbemanden) data stations
3.600 - 3.6502700 HzAlle modes - SSB aanbevolen contestsegents
3.650 - 3.7002700 HzAlle modes - SSB QRP activiteitscentrum 3.690 MHz
3.700 - 3.7752700 HzAlle modes, SSB aanbevolen contestsegments.
Beeld mode activiteitscentrum 3.735 MHz.
Region 1 Emergency activiteitscentrum 3.760 MHz.
3.375 - 3.8002700 HzAlle modes, voorrang intercontinentale verbindingen
Voor uitgebreidere informatie zie: VERON Vademecum
7 MHz - 40 meter - BANDPLAN (Cavtat 2008)
7.000 - 7.025200 HzCW, aanbevolen contestsegment
7.025 - 7.040200 HzCW, QRP activiteitencentrum 7,030 MHz
7.040 - 7.047500 HzSmalbandmodes - MGM
7,047 - 7,050500 HzSmalbandmodes - MGM - automatische (onbemande) data stations
7.050 - 7.053 2700 HzAlle modes - MGM - automatische (onbemande) data stations
7.053 - 7.0602700 Hz

Alle modes - MGM - Alle modes, aanbevolen, digital voice 7,070 MHz, SSB QRP.

7.060 - 7.1002700 HzActivititencentrum 7,090 MHz, aanbevolen SSB contestsegment.
7.100 - 7.1302700 HzAlle modes, activiteitencentrum voor Region 1 - 7.110 MHz
7.130 - 7.1752700 HzActiviteitencentrum 7,165 MHz
7,175 - 7,2002700 HzAlle modes, voorrang aan intercontinentale verbindingen.
Voor uitgebreidere informatie zie: VERON Vademecum
10 MHz - 30 meter - BANDPLAN
10.100 - 10.140200 HzCW, QRP activiteitscentrum 10.116 MHz
10.140 - 10.150500 HzSmalband modes - MGM
14 MHz - 30 meter - BANDPLAN
14.000 - 14.060200 HzCW, aanbevolene contestsegment, QSO activiteitscenrum 14.055 MHz.
14.060 - 14.070200 HzCW, QRP activiteitscentrum 14.060
14.070 - 14.089500 HzSmalband modes - MGM
14.089 - 14.099500 HZSmalband modes - MGM, automatische (onbemande) data stations
14.099 - 14.101500 HZInternational Beacon Project. (IBP)
14.101 - 14.1122700 HzAlle modes - MGM, automatische (onbemande) data stations
14.112 - 14.1252700 HzAlle modes
14.125 - 14.3002700 HzAlle modes, SSB aanbevolen contestsegment,
voorrang aan DXXpedities op 14.195 MHz +/- 5 kHz,

Beeld mode activiteitscentrum 14.230 MHz
,
SSB QRP activiteitscentrum 14.285
14.300 - 14.3502700 HzAlle modes, Wereldwijd Emergency activiteitscentrum 14.300
18 MHz - 17 meter - BANDPLAN
18.068 - 18.095200 KhCW, CW QRP activiteitscentrum 18.086 MHz
18.095 - 18.105500 KzSmalband modes - MGM
18.105 - 18.109500 KzSmalband modes - MGM, automatische (onbemande) data staions
18.109 - 18.111International Beacon Project (IBP)
18.111 - 18.1202700 KzAlle modes, MGM, automatische (onbemande) data stations
18.120 - 18.1682700 HzAlle modes, Wereldwijd Emergency activiteitscentrum 18.160
21 MHZ - 15 meter - BANDPLAN
21.000 - 21.070200 HzCW, QRS activiteitscentrim 21.055 MHz, CW QRP activiteitscentrum 21.060 MHz
21.070 - 21.090500 HzSmalband modes - MGM
21.090 - 21.110500 HzSmalband modes - MGM, automatische (onbemande) data stations.
21.110 - 21.1202700 HzAlle modes (excl. SSB) - MGM, automatische (onbemande) data stations
21.102 - 21.149500 HzSmalband modes
21.149 - 21.151International Beacon Project (IBP)
21.151 - 21.4502700 HzAlle modes, SSB QRP activiteitscentrum 21.285 MHz, Beeldmode activiteitscentrum 21.340 MHz,
Wereldwijd Emergency activiteitscentrum 21.360 MHz
24 MHz - 12 meter - BANDPLAN
24.890 - 24.915200 HzCW, CW QRP activiteitscentrum 24.906 Mhz
24.915 - 24.925500 HzSmalbandmodes - MGM
24.925 - 24.929500 HzSmalband modes - MGM, automatische (onbemande) data staions
24.929 - 24.931International Beacon Project (IBP)
24.931 - 24.9402700 HzAlle modes, MGM, automatische (onbemande) data stations
24.940 - 24.9902700 HzAlle modes
28 MHz - 10 meter - BANDPLAN
28.000 - 28.070200 HzCW, QRS activiteitscentrum 28.055 MHz, CW QRP activiteitscentrum 28.060 MHz
28.070 - 28.120500 HzSmalbandmodes - MGM
28.120 - 28.150500 HzSmalband modes - MGM, automatische (onbemande) data staions
28.150 - 28.190500 HzSmalband modes
28.190 - 28.199International Beacon Project (IBP) regionale timesharing
28.199 - 28.201International Beacon Project (IBP) wereldwijde timesharing
28.201 - 28.225International Beacon Project (IBP)
28.225 - 28.3002700 HzAlle modes - bakens
28.300 - 28.3202700 HzAlle modes, MGM, automatische (onbemande) data stations
28.320 - 29.2002700 HzAlle modes, SSB QRP activiteitscentrum 28.360 MHz,
Beeldmode activiteitscentrum 28.680 MHz
29.200 - 29.3006000 Hz Alle modes, MGM, automatische (onbemande) data stations
29.300 - 29.5106000 HzSatelliet downlink
29.510 - 29.520Guard channel (scheiding met satelliet segment)
29.520 - 29.5506000 HzAlle modes - FM Simples - 10kHz kanalen
29.560 - 29.5906000 HzAlle nodes - FM relais ingangen (RH1 - RH4)
29.6006000 HzAlle modes - FM oproepkanaal
29.610 - 29.6506000 HzAlle modes - FM - simplex - 10 kHz kanalen
29.660 - 29.7006000 HzAlle modes - FM relais uitgangen (RH1 - RH4)